day?m?n kar?s?n? siktim

Day mlarla s k s k gider gelir görü ürdük bu görü meler esnas nda İkitelli Escort bayan yengem ho geldin dedi imde elimi çabuk b rakmaz ve öperken hep bana gülümserdi asl nda bunlar çok davetkar eylerdi Arada yengem mutfa a geçt inde bende yard m amac Escort İkitelli yla gider ona arada sürtünürdüm bu hareketlere yengemin hiç tepkisi olmaz bilakis bana hep gülümseyerek konu urdu Günlerden bir gün day m maddi olarak s k m fakat bu durumu İkitelli Escort kendi aç klayamam yengemi arac koymu tu yengem konuyu açt ne zaman ödersiniz dedi imde merak etme bir aya kalmaz öderim dedi ve ekledi ödeyemezse ne istersen yapar m deyince beynimde im ekler çakt bende ne istersem yaparm s n diye üstüne basarak sordum evet ne istersen dedi Ben gereken paray verdim ödeyecekleri gün geldi geçti ve yengemi yaln zlatt mda sordum hani ne oldu sözündemisin deyince ellerinin s k k oldu unu biraz gecikece ini yalvar r gözlerle söyleyince bende üzülmebeklerim diyerek elini tuttum teselli eder gibi ba n omuzuma yaslay p ellerini ok amaya ba lad m hiç bir tepki yoktu aksine day m n müsrifli inden eve barka bakmad ndan bahsederken bende elimin birini baca n n üzerine koydum ve bir müddet sonra sanki fark nda de il gibi hareket ettirerek ok amaya ba lad m nefes al veri leri s kla yordu elimi diz kapa na kadar indirip sonra ete in alt ndan yava yava yukar ok ayarak ç kmaya ba lad mda bacaklar n aralay nca içimden bu i tamam diye sevindim yenge sözünde duracakm s n diye sordu umda baksana zaten alaca n tahsil etmeye ba lad n bile diyerek duda n uzatt dudaklar m z bir birini öpmüyor sanki birbirini yiyordu arada dilini agz ma sokup emdiriyor elini sikime at p pantolunun d ndan ok uyordu Üzerindekileri ç karmaya ba lad m ve oda beni soyundurdu art k ç r l ç plak kalm t k harika vücudu vard Yava ça kanepenin üzerine yat r p hem öpüyor hem am n ok uyordum bir anda am sular içinde kald boynunu gögüslerini s rayla öpüp emdim ve göbek deli inin etraf nda dilimle daireler çizdikçe inlemeye ba lad ba m bacaklar n n aras na sokup am n n dudaklar n b z r n emiyordum ben emdikçe hadi sik beni diye inliyordu bende inad na ön sevi meyi uzat yor onu yalvart yordum derken oda benim sikimi öpüp koklamaya yalamaya ba lad sikimi bo az na kadar sokup ç kar yordum Art k dayanam yor bokunu yerim her deli imi sik diye yalvar yordu derken bacak aras nda yerimi al p sikimin ba n am n n dudaklar aras nda kayd r p sokmuyor ona eziyet ediyordum sikimin ba girdi inde kurban olurum kökle demeye ba lad am o kadar s cak ve slakt ki heyacanla pompal yor sikimle am n n içinde daireler çizdiriyordum dayanamay p alt mda y lan gibi k v ralarak bo ald azg na s çt m day n daha bir defa bile böyle sikemedi diye inliyordu Üzerinden inip s rt üstü uzand m s ra ondayd her yerimi öpüyor kokluyor yal yor senin köpe in olurum sikicim sensin art k diyordu ve üzerime çekip yara n üstüne oturttum o üstten ben alttan yara dibine kadar soktukça deliriyordu ata biner gibi üzerimde hoplay p am n dudaklar n sürtüyordu dudaklar n gögüslerini emdiriyorken ben hafifçe oturur gibi yap p orta parma mla göt deli ini ok uyor parma m da göte sokup ç kar yorken ikimiz ayn anda zevkin doruklar na ç kt k benim agz mdan ç kan kula m duymuyor senin anan sikiyim am na kodu umun k z gibi küfürler ettikçe sik erke im diye inliyordu Yengemle ilk siki memiz böyle oldu sonradan defalarca beraber olduk ve her deli inden siktim onu Okuyan ve be enen bayanlar n yorum yapmas n rc ediyorumGönderen Furkan KAYAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.